IKAR

Dotacje

Dotacja z programu – Mój Prąd – 50% wartości inwestycji nie więcej niż 5 000 PLN

Kto może skorzystać ?

Program skierowany jest do osób fizycznych wytwarzających energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową (z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej – OSD, zakładem energetycznym) regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji.

Możesz ubiegać się o dofinansowanie jeśli:

 • Twoja instalacja jest już wykonana i podłączona do sieci elektroenergetycznej (m.in. posiadasz licznik dwukierunkowy);
 • Twoja instalacja fotowoltaiczna jest o mocy 2-10 kW i jest przeznaczona na cele mieszkaniowe;
 • Wydatki poniosłeś od 23 lipca 2019 r. i instalacja nie została zakończona przed tą datą;
 • Twoja inwestycja nie jest rozbudową już istniejącej instalacji;

Co zyskujesz ?

 • Zwrot do 50% kosztów inwestycji, maksymalnie 5000 zł na instalację.
 • Dotacja jest zwolniona z podatku PIT.
 • Instalacja paneli fotowoltaicznych zwraca się średnio po 5-8 latach od zainstalowania.

JAK OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

 • Kup i zamontuj mikroinstalację fotowoltaiczną od Polskiej Grupy Producentów Energii Odnawialnej – IKAR
 • Złóż wniosek o wymianę licznika – przygotowaniem wniosku zajmą się nasi specjaliści
 • Poczekaj na instalację przez zakład energetyczny licznika dwukierunkowego
 • Podpisz umowę dwustronna z dystrybutorem energii o przyłączeniu mikroinstalacji do sieci elektrycznej
 • Załóż wniosek o dofinansowanie – specjaliści naszej firmy pomogą Ci na każdym kroku w jedno wypełnieniu oraz przygotowaniu odpowiednich załączników
 • O wyniku oceny wniosku zostaniesz poinformowany e-mailem.